چاپ و انتشار کتب خطی کمیاب «المقرم»؛ نویسنده مقتل حضرت امام حسین(ع)

مرکز احیای میراث فرهنگی و دینی وابسته به آستان قدس حسینی به ده کتاب خطی نادر و مهم نوشته سید عبدالرزاق المقرم؛ نویسنده مقتل حضرت امام حسین (علیه السّلام) دست یافت.

1400/06/21
|
11:03

مسئول مرکز احیای میراث فرهنگی و دینی در این خصوص اظهار داشت: این نسخ خطی پس از تحقیق و تصویرنگاری چاپ و منتشر خواهند شد.
آستان قدس حسینی همایشی را با نام سید عبدالرزاق المقرم در سالگرد پنجاهمین سال رحلت این پژوهشگر و نویسنده توانا برگزار کرده بود که در این همایش به تألیفات ایشان پرداخته شد.

دسترسی سریع