دیدار مدیر رادیو معارف با همکاران واحد ترابری در روز ملی حمل و نقل

گزارش تصویری از دیدار آقای مسعود کاویانی مدیر رادیو معارف با مسئول و همکاران واحد ترابری که در روز ملی حمل و نقل انجام شد.

1399/10/01
|
15:40
دسترسی سریع