فقه آل محمد - آیت الله سبحانی یكشنبه ها از ساعت 22:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو معارف

فقه آل محمد - آيت الله سبحاني

فقه آل محمد - آیت الله سبحانی

خارج فقه (قواعد فقهیه)

اطلاعات برنامه

روز های پخش: یكشنبه ها

ساعت پخش برنامه: 22:00

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 2-32910551-025

سامانه پیامک : 30000553

آدرس شبکه های اجتماعی: @RadioMaaref

دسترسی سریع
فقه آل محمد - آیت الله سبحانی