ایران، وطنم

شعر وطن

ای وطن خاك تو شده به چشم من توتیا
میهنم، زمین تو به مهر و عشق پر از اقاقیا
می‌دهم در رهت همه هستیم
بمانی همیشه سربلند و همیشه پر از فریاد شادی و آزادی
ایران من منم فرزند كُویَت هم‌چو همت، جهان‌آرا، شهیدان مهرویت
ایران من...

1401/08/24
|
20:53
دسترسی سریع