ای سیل خروشان

سردار حاج قاسم سلیمانی ـ شهادت

یه سیل خروشان سپاه سلیمان
ببین نصر من الله و كه رو سربند ماست
برا انتقام كفن پوشه ایران
شعار لشكر زینب مدد یا مرتضی است
باید بدونن جزای این خون مقابله خونه
نشونی از دولت یهود رو زمین نمی مونه
عزت شهیدان و بركت خراسانی
اسم تو توتاریخ موند قاسم سلیمانی
حسین آقا جان

1401/10/12
|
11:51
دسترسی سریع