به سر می‌دوم رو به خانه‌ی تو

امام زمان(عج) ـ انتظار

به سر می‌دوم رو به خانه‌ی تو
كه شاید بیابم نشانه‌ی تو
فتاده زپا خسته آمده‌ام
كه سر بگذارم به شانه تو
به سر می‌دوم رو به خانه‌ی تو
كه شاید بیابم نشانه‌ی تو
فتاده زپا خسته آمده‌ام
كه سر بگذارم به شانه تو...

1401/10/28
|
15:50
دسترسی سریع