یا ابا جعفر امام باقر

میلاد امام باقر(ع)

ماه رجب شد وقت طرب شد
شب میلاد جلوه رب شد
دل شده پرنور وقت گدایی وقت طلب شد
دلبر دلها امام باقر
ثمر زهرا امام باقر
یا ابا جعفر امام باقر

1401/11/03
|
09:19
دسترسی سریع