همه از خیمه ها بیرون دویدند

عاشورا

همه از خیمه ها بیرون دویدند
ولی سالار زینب را ندیدند
همه دیدند زینب با حال خسته
كنار جسم جان خود نشسته
برادر جان سلیمان زمانی
چرا انگشت و انگشتر نداری
میون این سراب حسین من
من موندم و رباب حسین من
تشنه بدون آب حسین من
خسته شدی بخواب

1402/05/04
|
15:31
دسترسی سریع