تو ای آزاد مرد رسته ازبند

روز ورود آزادگان

تو ای آزاد مرد رسته ازبند
به سختی‌ها زدی مردانه لبخند
اگر چه جسم تو پژمرده شد چون گل
ولی روحت شكفت از این تحمل
اگر در محبسی تاریك بودی
ولی با كربلا نزدیك بودی
مگر همراه تو از تربت اوست
كه خاك مقدمت چون مشك خوشبوست

1402/05/25
|
13:03
دسترسی سریع