خدا به تو بخشید میراث احمد را

شهادت امام جعفر صادق علیه السلام

خدا به تو بخشید میراث احمد را
تا زنده گردانی دین محمد را
قرآن ناطق تو، بحر حقایق تو
ای چشمه نور و ای صبح صادق تو
نور کلامت زد آتش شب را
من از تو دارم دین و مذهب را
در سنگر عشق جنگ و جهاد است
پایان راه تو اینک شهادت
امام دلها فرزند زهرا
...

1399/08/24
|
09:35
دسترسی سریع