من ایرانم و تو عراقی، چه فراقی

اربعین حسینی

من ایرانم و تو عراقی، چه فراقی
بگیر از دلم یه سراغی، چه فراقی
بگیر از دلم یه سراغی، چه فراقی
دوری و دوستی سرم نمیشه
و هیچ کجا واسم حرم نمیشه
از تو دورم باورم نمیشه
دارم می میرم

1399/07/16
|
14:21
دسترسی سریع