معرفی خادمان معارفی رسانه ملی "بخش تحریریه رادیو معارف"

یک خداقوت جانانه به مسئول و همکاران پرتلاس بخش تحریریه رادیو معارف

ویراستاران:
#فرج_الله_نعمتی (مسئول بخش نویسندگی و ویراستاری)
#محمد_حسن_باجلان
#اکبر_استادی
#ربابه_ناصح

نویسندگان شاخص شبکه:

#حسین_علی_محمدی
#حسنا_حیدرزاده
#فاطمه_ضیائی_پور
#افسانه_ضیائی_ثابت

1399/10/02
|
09:00
دسترسی سریع