حاج قاسم ای یار علی

به مناسبت سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی

کفش پای سلیمانی هم بر سر قاتل او شرف دارد...
قاسم ای یار علی
همراه و غم‌خوار علی
هنگام پیکار و نبرد
سرباز و سردار علی

1399/10/13
|
14:37
دسترسی سریع