یا محمدبن علی

امام باقر(ع) ـ مدح شاد

یا محمدبن علی
ای رخت چراغ هدی
پنجمین ولی خدا
نجم سیدالشهدا
جان عالمت به فدا

1399/11/25
|
11:59
دسترسی سریع