علی اکبرم الله اکبر

حضرت علی اکبر(ع) ـ هشتم محرم

نمیشـه بـاورم الله اکبــر
کـه از تـو بگـذرم الله اکبر

علی اکبرم الله اکبر

علی اکبرم الله اکبر

تو میری چشم ما بی‌خواب میشه
دل آب از غمت بیتاب میشه...

1400/05/25
|
20:55
دسترسی سریع