مطالبه آزادی «شیخ علی سلمان» دبیر کل جمعیت الوفاق

مناطق مختلف بحرین صحنه برگزاری تظاهرات مردم این کشور برای مطالبه آزادی «شیخ علی سلمان» دبیر کل جمعیت الوفاق در ششمین سال بازداشت او بود.

همچنین همزمان با ششمین سالروز بازداشت شیخ علی سلمان در 24 ساعت گذشته، هشتگ "شیخ علی سلمان" در فضای مجازی فراگیر شده است.

1399/10/10
|
08:01
دسترسی سریع