اقدام ضد اسلامی دولت غنا برای پخش اذان

دولت غنا در اقدامی ضد اسلامی از مساجد این کشور آفریقایی خواسته برای پخش اذان به جای بلندگو از واتس آپ استفاده کنند!

این خواسته دولت غنا با واکنش منفی مسلمانان در این کشور روبرو شده است

1399/11/21
|
09:43
دسترسی سریع