پرسمان اعتقادی سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 18:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان اعتقادي - اكبر طالبي نيا

پاسخ های كوتاه به سؤالات اعتقادی

عالم ذر / بزنگاه / دیدن خدا / بنده خالص خدا / فطرت انسان / زن های ترانه خوان / مجلس زنانه / مداحی و مرتیه اهلبیت(ع) / مقدرات الهی / خوبی / اختیار انسان / سرنوشت انسان / حدیث، زیر زمین، دفن مردگان، نماز صبح، ریا، وسوسه شیطان، رضایت خاطر

پرسمان اعتقادی
14030115
حجت الاسلام رضا محمدی
آقای سیداحمد بابایی
پرسمان دینی
پرسش و پاسخ اعتقادی
پرسش و پاسخ
حجت الاسلام محمدی
استاد محمدی شاهرودی
مشاور اعتقادی

1403/01/28
|
18:38
دسترسی سریع
پرسمان اعتقادی - اكبر طالبی نیا