پرسمان اعتقادی سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 18:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان اعتقادي - اكبر طالبي نيا

كدام توبه قبول می شود؟

كدام توبه قبول می شود؟

پرسمان اعتقادی
14030315
حجت الاسلام رضا محمدی
آقای سیداحمد بابایی
پرسمان دینی
پرسش و پاسخ اعتقادی
پرسش و پاسخ
حجت الاسلام محمدی
استاد محمدی شاهرودی
مشاور اعتقادی

1403/03/21
|
09:10
دسترسی سریع
پرسمان اعتقادی - اكبر طالبی نیا