خبر جهان اسلام هر روز از ساعت 19:00 به مدت 15 دقیقه

رادیو معارف

متن خبر جهان اسلام - سوري

سال 2022 خونین‌ترین سال علیه مسلمانان روهینگیا

مدیر بخش آسیا در سازمان دیده بان حقوق بشر، سال 2022 را به عنوان مرگبارترین سال برای مسلمانان روهینگیا توصیف كرد.

1401/11/03
|
09:18

سال 2022 خونین‌ترین سال علیه مسلمانان روهینگیا
مدیر بخش آسیا در سازمان دیده بان حقوق بشر، سال 2022 را به عنوان مرگبارترین سال برای مسلمانان روهینگیا توصیف كرد.
به گزارش پایگاه اینترنتی عربی 21، «الین پیرسون»، گفت" گزارش‌های تایید شده و مستندسازی تخلفات و جنایاتی كه علیه مسلمانان انجام می‌شود، تنها به مثابه نوك یك كوه یخی است.
وی از سازمان ملل و دولت‌های مربوطه خواست تا در برخورد با مرتكبان جنایت علیه مسلمانان روهینگیا كه از زمان كودتا در میانمار شدیدتر اقدامات قاطعی انجام دهند.

دسترسی سریع
متن خبر جهان اسلام - سوری