علی اصغر شرفی

حوزه تخصصی: گرافیك - صدابرداری - سخت افزار - تهیه كنندگی
sharafi1991@irib.ir

.

متولد 1356 تهران، با مدارك فوق دیپلم گرافیك رایانه، لیسانس مدیریت فرهنگی و فوق لیسانس الهیات (شیعه شناسی)
از سال 1377 وارد رادیو شدم.

حوزه كاری اینجانب صدابرداری و تهیه كنندگی می باشد.
همچنین از ابتدای ورودم به رادیو با بخشهای مختلفی همچون فنی و هماهنگی پخش رادیومعارف نیز همكاری نموده ام. از سال 97 طی تغییر شغل از صدابرداری به تهیه كنندگی تا هم اكنون مشغول فعالیت در برنامه سازی در برنامه های اندیشه ها، نمایش های كوتاه، دوچهرگان، در مسیر ولایت و پیام ولایت و ... هستم. ساخت قطعات نمایشی كوتاه و آیتم،‌ برنامه مكارم خوبان آقا مجتبی تهرانی، ساخت برنامه اذانگاهی، دستیار برنامه های زنده و پخش از دیگر سوابق برنامه سازی اینجانب می باشد.

صدابردار برتر در جشنواره دفاع مقدس (رادیو) و كسب رتبه اول در جشنواره صدا (1387) از جمله افتخارات اینجانب در مدت حضور در رادیو به شمار می رود.

- علاوه بر كار صدابرداری و تهیه كنندگی، گرافیك و سخت افزار رایانه از تخصص های اینجانب می باشد.

دسترسی سریع